HOOFDSPONSOR: HulstFlier Installateurs
Image

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

Wees je er van bewust dat het geen wedstrijd is maar een toertocht, dus houd rekening met andere deelnemers!

 1. Het parcours
  • Het parcours kent een lengte van circa 30 km
  • Om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen worden er verkeersregelaars ingezet
  • Deelnemers dienen zich aan de verkeersregels en aanwijzingen van de organisatie te houden.
  • Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
  • Deelnemers tot 12 jaar dienen het parcours onder begeleiding van een volwassene af te leggen.
  • Op verschillende plekken langs het parcours zijn verzorgingspunten.

 2. Veiligheid
  • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
  • Toer de Dellen is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht en mag derhalve ook niet als wedstrijd gereden worden.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden (WA verz.).
  • Deelnemers moeten de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
  • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
  • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

 3. Aansprakelijkheid Toer de Dellen organisatoren en vrijwilligers
  • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters.
  • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

 4. Overige regels deelname
  • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos eventuele gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.
  • Starten is mogelijk tussen 9:00 en 11:00 uur.
  • Inschrijving is pas definitief na succesvol afronden van het betalingsproces.