HOOFDSPONSOR: HulstFlier Installateurs
Image

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Toer de Dellen is ANBI-erkend en geregistreerd onder RSIN 8641.06.592
Image

Contactgegevens

Stichting Toer de Dellen
Vooronder 54
8081 NM ELBURG
https://2023.toerdedellen.nl
info@toerdedellen.nl

Doelstelling

De Stichting Toer de Dellen heeft ten doel:

  • Het inzamelen van geld voor de stichting ‘Veluwse Wens Ambulance’, gevestigd te Elburg
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van een sponsortoertocht.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling vindt u in onderstaand document.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor het uitvoeren van hun taken.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Er wordt jaarlijks een sponsortocht georganiseerd waarvan u een verslag in tekst en beeld kunt vinden op onze website of onze Facebookpagina: www.facebook.com/www.toerdedellen.nl.

Financiële verantwoording

De stichting is nieuw opgericht, waardoor er geen jaarverslagen zijn van voorgaande jaren. Hier verschijnt later het eerste jaarverslag.