HOOFDSPONSOR: HulstFlier Installateurs
Image

Laat je als deelnemer sponsoren

Zoek zoveel mogelijk mensen die jou willen sponsoren. Vrienden, familie, buren, klasgenoten, collega’s…..vraag of ze jou willen steunen. Uiteraard om jou te motiveren, maar ook vooral om zo het goede doel van de Toer de Dellen te steunen. Laat je sponsoren per kilometer of met één bedrag voor de totale afstand (30 km.)

Hoe werkt dat??
Download het deelnemerformulier. Vul jouw gegevens in en noteer de naam van de sponsor die jou steunt én met welk bedrag. (per km of één totaal bedrag). Ben je klaar, tel dan de bedragen op en maak dit over op ons rekeningnummer :   NL32 RABO 0301 4447 30. Vermeld erbij: deelnemer sponsoring TDD (zet je naam erbij).

Doe dit vóór 1 juni 2023

Scan daarna jouw formulier en mail dit naar info@toerdedellen.nl. Voor de deelnemer die het hoogste sponsorbedrag realiseert hebben we een mooie prijs.

Succes!!